www.impp.de


GK-Geschäftsstelle am IMPP

Ärztliche Leitung Geschäftsstelle GK-Entwicklung:
Dr. med. Ute Schlasius-Ratter
Tel.: +49 (0)6131 2813-524 E-Mail: USchlasius@impp.de

Vertretung:
Dr. med. Maren Koop
Tel.: +49 (0)6131 2813-414 E-Mail: MKoop@impp.de


Koordinative Leitung Geschäftsstelle GK-Entwicklung:
Elisabeth Helbig
Tel.: +49 (0)6131 2813-312 E-Mail: EHelbig@impp.de

Vertretung:
Maryna Gornostayeva
Tel.: +49 (0)6131 2813-331 E-Mail: MGornostayeva@impp.de


Betreuung LOOOP am IMPP:
Andreas Braun
Tel.: +49 (0)6131 2813-413 E-Mail: Andreas.Braun@impp.de

 

Zentraler Kontakt:

E-Mail: gk@impp.de